I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, điều hành hoạt động nhóm dự án dịch vụ Logistics để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho tệp khách hàng, đối tác lớn (lượng hàng nhiều, loại hàng đặc...

I. SỐ LƯỢNG: 15 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì...

I. SỐ LƯỢNG: 03 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. Lập danh sách công nợ, theo dõi,...

I. SỐ LƯỢNG: 12 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/doortodoor) và thanh toán, hỗ trợ trong suốt quá trình...

I. SỐ LƯỢNG: 10 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu Theo dõi tiến độ khai báo hải quan Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO Liên hệ với hãng tàu, cơ quan...

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón Ban lãnh đạo Công ty và theo yêu cầu công việc; Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định; Bảo quản và giữ...

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ. Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển, giải đáp yêu cầu của...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn