I. SỐ LƯỢNG: 10 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì mở...

I. SỐ LƯỢNG: 03 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu Theo dõi tiến độ khai báo hải quan Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO Liên hệ với hãng tàu, cơ quan...

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý nợ. Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ). Lên kế hoạch...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn