I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/doortodoor)và thanh toán, hỗ trợ trong suốt quá trình sales - Theo dõi/ giám sát...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhóm công việc nghiệp vụ: Hoàn thành các chứng từ sau: - Chứng từ khai quan xuất khẩu: Tờ khai Hải Quan, Hợp đồng, Invoice, Packing List, … và các chứng từ cần thiết khác. - Chứng từ XNK: Invoice, Packing List,...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Điều phối, sắp xếp lịch xe theo sự chỉ đạo và bàn giao từ Trưởng phòng • Điều phối lịch tài xế chạy trên hệ thống • Theo dõi lịch vận chuyển và nhắc việc với Trưởng phòng chốt xe • Thực hiện...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. - Lập kế hoạch, lộ trình phát triển sales theo từng giai đoạn. - Lập...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu Theo dõi tiến độ khai báo hải quan Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO Liên hệ với hãng tàu, cơ quan nhà nước để làm...

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC ˗ Quản lý hồ sơ nhân sự. Chấm công và theo dõi tình hình biến động nhân sự trên hệ thống phần mềm ˗ Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự khi...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn