I. SỐ LƯỢNG: 05 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/doortodoor) và thanh toán, hỗ trợ trong suốt quá trình...

I. SỐ LƯỢNG: 10 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì...

I. SỐ LƯỢNG: 05 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu Theo dõi tiến độ khai báo hải quan Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO Liên hệ với hãng tàu, cơ quan...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sắp xếp các cuộc họp cùng đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước. Hỗ trợ Giám đốc tạo quan hệ, tiếp các đối tác trong và ngoài nước, sẵn sàng đi công tác Thư...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Tuyển dụng & Nhân sự Hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng; nhập dữ liệu ứng viên lên phần mềm; sàng lọc và sơ vấn ứng viên...

I. SỐ LƯỢNG: 03 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. Lập danh sách công nợ, theo dõi,...

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý nợ. Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ). Lên kế hoạch...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn