I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Rà soát, thẩm định, đánh giá tính pháp lý của các Hợp đồng, tài liệu, hồ sơ giao dịch, chứng từ của Công ty về Xuất nhập khẩu, Logistics và các hoạt động khác. - Tư vấn...

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm vận đơn, quản lý và theo dõi chứng từ cho lô hàng xuất/ nhập khẩu - Check giá, giám sát, theo dõi chứng từ và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng...

I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Biên/Phiên dịch tiếng Trung - Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/door todoor) và thanh toán, hỗ...

I. SỐ LƯỢNG: 15 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. - Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc trực tiếp với đại lý nước ngoài, đàm phán giá, tổ chức sắp xếp việc vận chuyển cho hàng xuất và hàng nhập thông qua đường hàng không, hàng biển. - Phối hợp với các...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/door todoor) và thanh toán, hỗ trợ trong suốt quá...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập ngân sách nhân sự, Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty. - Xây dựng chính sách, hệ thống đánh giá để thăng tiến...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn