I. SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/doortodoor)và thanh toán, hỗ trợ trong suốt quá trình sales -...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI  II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ...

SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Vận hành xe nâng ( điện, dầu ) nâng hạ ,xếp dỡ hàng hóa ,đảm bảo tiến độ nhập xuất kho theo yêu cầu từ quản lý kho II. YÊU CẦU: - Nam, Yêu cầu bắt buộc có chứng...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm vận đơn, quản lý và theo dõi chứng từ cho lô hàng xuất/ nhập khẩu - Check giá, giám sát, theo dõi chứng từ và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa...

I. SỐ LƯỢNG: 14 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì...

I. SỐ LƯỢNG: 02 người II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tư vấn tất cả các thủ tục liên quan đến hải quan, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu, thuế - Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến xin giấy phép, kiểm tra chuyên...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm vận đơn và quản lý chứng từ cho lô hàng xuất/ nhập khẩu trên cương vị người cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế. - Theo dõi lô hàng và giải quyết các vấn đề...

I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý nợ. Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ). Lên kế hoạch...

SỐ LƯỢNG: 02 I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu...

I. SỐ LƯỢNG: 01 người II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Rà soát, thẩm định, đánh giá tính pháp lý của các Hợp đồng, tài liệu, hồ sơ giao dịch, chứng từ của Công ty về Xuất nhập khẩu, Logistics và các hoạt động khác. Tư vấn...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn