SỐ LƯỢNG: 02 NGƯỜI I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Vận hành xe nâng ( điện, dầu ) nâng hạ ,xếp dỡ hàng hóa ,đảm bảo tiến độ nhập xuất kho theo yêu cầu từ quản lý kho II. YÊU CẦU: - Nam, Yêu cầu bắt buộc có chứng...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn