I. SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ chứng từ, hạch toán kế toán đúng quy định của Công ty và pháp luật, rà soát...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn