1.Mô tả công việc – Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ. – Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển trong nước và quốc tế – Trao đổi, thương lượng...

Mô tả công việc - Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu - Theo dõi tiến độ khai báo hải quan - Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO - Liên hệ với hãng tàu, cơ quan nhà nước để...

1.Mô tả công việc – Quản lý, nhận/gửi chứng từ, tạo vận đơn/lấy các giấy tờ cần thiết cho các lô hàng, khai báo hàng hóa. – Phối kết hợp với các bộ phận, lập kế hoạch, theo dõi lịch trình làm hàng hàng ngày, kiểm tra...

1. Mô tả công việc - Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý nợ. - Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ). Lên kế hoạch thu hồi hoặc có...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn