MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. Lên kế hoạch thu hồi hoặc có đề xuất các giải pháp thu nợ hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể phù hợp từng thời điểm, lập báo cáo...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ team sales check giá, chào giá, soạn thảo và đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với các chuẩn giao nhận vận tải (sea/air/domestic/doortodoor)và thanh toán, hỗ trợ trong suốt quá trình sales. - Theo dõi/...

- Quản lý, điều hành họat động nhóm nhân viên chứng từ và nhân viên hiện trường phòng Logistics: khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa, chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu.....

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giao, nhận chứng từ xuất nhập khẩu. - Làm thủ tục khai báo hải quan để thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận, chi tiết trao...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu. - Theo dõi tiến độ khai báo hải quan. - Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO. - Liên hệ với hãng tàu, cơ quan nhà nước...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ. Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển, giải đáp yêu cầu của khách...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn