- Quản lý, điều hành họat động nhóm nhân viên chứng từ và nhân viên hiện trường phòng Logistics: khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa, chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu.....

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trao đổi thông tin, đàm phán với khách hang và các đối tác trong và ngoài nước bằng tiếng anh và tiếng Việt thông qua email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp Thực hiện, xử lý các thông tin lien...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn