1. Mô tả công việc - Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu. - Lập kế hoạch, lô trình phát triển sales theo từng giai đoạn - Lập...

1. Mô tả công việc – Chuẩn bị, theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu – Theo dõi tiến độ khai báo hải quan – Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thủ tục xin cấp CO – Liên hệ với hãng tàu, cơ quan nhà nước để làm...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn