1.Mô tả công việc - Quản lý, nhận/gửi chứng từ, tạo vận đơn/lấy các giấy tờ cần thiết cho các lô hàng, khai báo hàng hóa. - Phối kết hợp với các bộ phận, lập kế hoạch, theo dõi lịch trình làm hàng hàng ngày, kiểm tra...

1.Mô tả công việc – Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ. – Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển trong nước và quốc tế – Trao đổi, thương lượng...

1.Mô tả công việc – Làm việc với đầu trong nước: nhận/gửi chứng từ, tạo vận đơn/lấy các giấy tờ cần thiết cho các lô hàng. – Quản lý chứng từ, khai báo hàng hóa. – Làm việc với đầu nước ngoài: cung cấp chứng từ, theo sát...

1.Mô tả công việc - Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp và quản lý nợ. - Thực hiện quản lý nợ phải thu, phải trả. (theo dõi, đối chiếu, đôn đốc tiến độ thanh toán công nợ). Lên kế hoạch thu hồi hoặc có đề...

1.Mô tả công việc - Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. - Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. - Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu tiến độ thanh...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn