MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trao đổi thông tin, đàm phán với khách hang và các đối tác trong và ngoài nước bằng tiếng anh và tiếng Việt thông qua email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp Thực hiện, xử lý các thông tin lien...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…