1.Mô tả công việc – Làm việc với đầu trong nước: nhận/gửi chứng từ, tạo vận đơn/lấy các giấy tờ cần thiết cho các lô hàng. – Quản lý chứng từ, khai báo hàng hóa. – Làm việc với đầu nước ngoài: cung cấp chứng từ, theo sát...

1.Mô tả công việc – Quản lý, nhận/gửi chứng từ, tạo vận đơn/lấy các giấy tờ cần thiết cho các lô hàng, khai báo hàng hóa. – Phối kết hợp với các bộ phận, lập kế hoạch, theo dõi lịch trình làm hàng hàng ngày, kiểm tra...

1.Mô tả công việc – Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ. – Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ giao nhận vận chuyển trong nước và quốc tế – Trao đổi, thương lượng...

1.Mô tả công việc – Thực hiện quản lý công nợ phải thu, phải trả. – Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. – Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu tiến độ thanh...

Please show detail of your shipment (CBM, Gross weight, Ctns…

Facebook
Tuyển dụng
Mail to: info@kmg.vn